Vietnamese English
CÔNG TY TNHH SẢN SUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ANH ĐỨC
Địa chỉ: Ngã Tư Đầm cả - TT Hương Canh – Bình Xuyên – Vĩnh Phúc
Điện thoại: 02113.888.999 – FAX: 02113.596.777
Email: anhducvpgroup@gmail.com - Website: www.anhduc.com.vn