HƯỚNG DẪN XÓA DỮ LIỆU NGƯỜI DÙNG

Hướng dẫn xóa dữ liệu các ứng dụng được liên kết với tài khoản facebook của Quý Khách!

Bước 1: Đăng nhập tài khoản facebook (dùng để đăng nhập website anhduc.com.vn) chọn ” Cài đặt”.

Bước 2: Chọn mục ” Ứng dụng và trang web” ở cột bên trái.

Bước 3: Trong mục ” Ứng dụng và trang web” bên cột bên phải chọn ứng dụng có tên “Anh Đức Fashion” và chọn “Gỡ”

 

Trên Desktop


Anh Đức Fashion

Trên Mobile


Anh Đức Fashion

Mọi thắc mắc Quý Khách Liên Hệ:

CÔNG TY CP MAY & XNK ANH ĐỨC